fbpx

2Pass Clinic: The magic of Transition.

klanten cases 2Pass Clinic full colour rgb

2Pass Clinic is an Antwerp private clinic for trans women. The clinic specializes in surgery and treatments that make trans women more feminine in their appearance, voice and movement. 2Pass Clinic is world renowned for its facial surgery and electrolysis treatment. The private clinic does more than just physical procedures, it focuses on everything that strengthens trans women to go through life as a happy woman. 2Pass Clinic helps to find out how society can embrace them more. It does this through its own foundation, by acting as an opinion leader and actively involving the media. 2Pass Clinic is more than just a clinic: it is a place where trans women feel at home, meet each other and can recover peacefully in a safe environment.

A transition process is a very emotionally charged process. On the one hand, the patient has to rely 100% on the knowledge and skills of the surgeon, and on the other hand, the surgeon has to believe 100% that the surgery he is about to perform is the best choice for the patient. 2Pass Clinic therefore spends a lot of time on the process before surgery. Often the expectations of the treatment are too high or the patient is not emotionally ready for it yet. Integrity and credibility are essential for 2Pass Clinic. After all, the story of one dissatisfied patient can have an enormous impact on the clinic. A patient who is not prepared to accept imperfections, therefore advises 2Pass Clinic not to undergo surgery.

2Pass Clinic asked Reputations to work out its brand strategy. Together we determined a series of focus points from which 2Pass Clinic does not deviate and which serve as a touchstone for its credibility:

 • We must always be able to work professionally and qualitatively
 • We have integrity at all times
 • We are involved with our patient and live in his situation in
 • We work tailor made for each patient
 • We offer a wide range of services and are not limited to facial surgery.
 • We work internationally and carry out consultations all over the world.
 • We offer a comprehensive expert framework
 • We follow strict procedures
 • We are socially committed to trans women

 

By using these focal points, 2Pass Clinic keeps a firm grip on the helm to realise its greatest ambition: the reference for feminising every determined transversal woman in the world.2Pass Clinic: The magic of Transition.

klanten cases 2Pass Clinic full colour rgb

2Pass Clinic is een Antwerpse privékliniek voor transvrouwen. De kliniek is gespecialiseerd in chirurgie en behandelingen die transvrouwen vrouwelijker maken in hun uiterlijk, stem en beweging. 2Pass Clinic is wereldwijd gerenommeerd voor haar gelaatschirurgie en electrolysebehandeling. De privékliniek doet méér dan enkel fysieke ingrepen, het richt zich op alles wat transvrouwen versterkt om als gelukkige vrouw door het leven te gaan. 2Pass Clinic zoekt mee hoe ook de maatschappij hen meer kan omarmen. Dat doet ze via een eigen foundation, door zich op te stellen als opinion leader en actief de media te betrekken. 2Pass Clinic is dan ook méér dan een kliniek: het is een plek waar transvrouwen zich thuis voelen, elkaar ontmoeten en rustig kunnen herstellen in een veilige omgeving.

Een transitieproces is een erg emotioneel geladen traject. De patiënt moet enerzijds 100% vertrouwen op de kennis en kunde van de chirurg, en anderzijds moet ook de chirurg er 100% in geloven dat de ingreep die hij op dat moment gaat doen de beste keuze is voor de patiënt. 2Pass Clinic besteedt daarom heel veel tijd aan het proces vóór een ingreep. Vaak zijn de verwachtingen van de behandeling te hoog gegrepen of is de patiënt er emotioneel nog niet klaar voor. Integriteit en geloofwaardigheid zijn daarbij essentieel voor 2Pass Clinic. Het verhaal van één ontevreden patiënt kan voor de kliniek immers een enorme impact hebben. Een patiënt die niet bereid is om onvolkomenheden te accepteren, raadt 2Pass Clinic dan ook af om een operatie te ondergaan.

2Pass Clinic vroeg Reputations om haar merkstrategie uit te werken. Samen bepaalden we o.a. een reeks focuspunten waar 2Pass Clinic niet van afwijkt en die gelden als toetssteen voor haar geloofwaardigheid:

 • We moeten altijd professioneel en kwalitatief te werk kunnen gaan
 • We zijn te allen tijde integer
 • We zijn betrokken bij onze patiënt en leven ons in zijn situatie in
 • We werken op maat van elke patiënt
 • We bieden een uitgebreid aanbod van diensten aan en beperken ons niet tot gelaatchirurgie
 • We werken internationaal en doen consultaties over heel de wereld
 • We bieden een alomvattende deskundige omkadering aan
 • We volgen strikte procedures
 • We engageren ons maatschappelijk voor transvrouwen

Door deze focuspunten te hanteren, houdt 2Pass Clinic het roer stevig in handen om haar grootste ambitie te realiseren: dé referentie voor het vervrouwelijken van elke vastberaden transvrouw in de wereld.