fbpx

AP Hogeschool Antwerpen start als eerste met postgraduaat Content Marketing

Nieuw postgraduaat speelt in op vraag van marketing- en communicatiesector naar verdere professionele vorming

Content marketeer: het is één van de meest trending functies van het moment. Iedereen doet vandaag aan content marketing. AP Hogeschool Antwerpen start komend academiejaar als eerste hogeschool in Vlaanderen met een postgraduaat Content Marketing. Ze wil daarmee inspelen op de grote vraag vanuit het werkveld naar professioneel opgeleide content marketeers. Vandaag is content marketing al een vak in de marketing- en communicatieopleidingen binnen AP. Met het postgraduaat mikt de hogeschool zowel op pas afgestudeerden als op mensen met werkervaring die hun kennis en competenties verder willen uitbreiden. Op 26 juni kunnen geïnteresseerden terecht op een infoavond over de opleiding.

Postgraduaat content marketing content rules

Content marketing zit in de lift. Bijna elk bedrijf zet vandaag in op content marketing: een discipline die zich situeert op het raakvlak tussen marketing, media, PR en journalistiek. Bij content marketing kiezen bedrijven niet voor de harde verkoopstaal of promoties, maar delen ze relevante informatie en verhalen om zo stapsgewijs een publiek op te bouwen en aan zich te binden. Een content marketeer heeft dus naast strategische marketingskills ook goede communicatievaardigheden nodig.

“In content marketing komen die verschillende kennisdomeinen en skills samen: strategisch inzicht in merken, conceptueel denken, content creatie, journalistiek, marketing- en salesinzichten en accountmanagement. Al die zaken worden vandaag nog niet in één hogeschoolopleiding aangeboden. Net daarom is er zo veel vraag naar degelijk opgeleide profielen.”, aldus Chris Van Gils, lector Content Marketing bij AP Hogeschool en een van de drijvende krachten achter de nieuwe postgraduaatsopleiding.

Chris Van Gils heeft als gewezen content marketing en strategisch directeur bij Sanoma en zelfstandig content architect jarenlange praktijkervaring in het vakdomein. Ze vond in collega’s Frederik Picard, die de vakken Content Marketing en marktonderzoek doceert in de marketingopleiding, en Frederik Marain, die Digitale Media, Research en Geavanceerde Journalistieke Technieken doceert, de ideale bondgenoten om dit unieke postgraduaat op te starten. Alle drie combineren ze hun job als lector met een eigen agency of zelfstandige activiteit. “We vinden het belangrijk om de theorie zo veel mogelijk aan de praktijk te koppelen. Op die manier zien onze studenten onmiddellijk het verband tussen beide. Tegelijk spreken we zowel de taal van een student als van het werkveld. Dat zorgt voor een hands-on aanpak en commerciële mindset in de lessen”, aldus Van Gils. Naast deze drie docenten geven nog een hele reeks andere experten les over hun specifieke vakdomein binnen het postgraduaat.

Praktisch

AP Hogeschool Antwerpen biedt twee versies van het postgraduaat aan: het postgraduaat Content Marketing en het postgraduaat Content Marketing Extended. De Extended versie voorziet een stage bovenop het bestaande programma en richt zich tot pas afgestudeerden.

Er kunnen 35 deelnemers de postgraduaatsopleiding volgen. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf vandaag tot 28 juni voorinschrijven via www.contentrules.be. Op basis van cv, motivatiebrief en een intakegesprek wordt vervolgens een definitieve selectie gemaakt.

Op woensdag 26 juni om 20u organiseert de AP Hogeschool in Campus Meistraat 5 in Antwerpen een infoavond over het postgraduaat.

AP & content marketing?

AP Hogeschool Antwerpen is al jaren bezig met content marketing. Zowel binnen de opleiding Bedrijfsmanagement – Marketing, Journalistiek als Communicatiemanagement wordt het vak Content Marketing sinds 2016 gegeven. Op dat ogenblik was het vakgebied in Vlaanderen nog maar amper bekend, laat staan dat er al veel bedrijven een degelijk onderbouwde strategie hadden rond ontwikkeld.

In 2017 organiseerde de hogeschool het congres Content Rules?!, het eerste congres in Vlaanderen dat alle actoren uit de content marketingindustrie op één locatie samenbracht.

In 2018 volgde een modulaire posthogeschoolvorming Content Marketing, bestaande uit 4 sessies, om verder op dit thema in te zoomen.

In 2019 wordt de lijn verdergezet met het eerste postgraduaat Content Marketing in Vlaanderen.

Persvragen of interviews?

Chris Van Gils – lector: +32 475 78 05 01
Frederik Picard – lector: +32 496 62 06 94
Koen Cornil – opleidingshoofd: +32 475 76 76 92