fbpx

CHEP vervroegt nuluitstoot deadline met 10 jaar ten opzichte van Klimaatakkoord Parijs

CHEP vervroegt nuluitstoot deadline met 10 jaar ten opzichte van Klimaatakkoord Parijs

CHEP truck

Mechelen, 8 juni 2022 – CHEP, gespecialiseerd in duurzame oplossingen voor de supply chain, vervroegt zijn deadline voor klimaatneutraliteit met 10 jaar. CHEP wil tegen 2040 een nuluitstoot van broeikasgassen (BKG) bereiken. CHEP was reeds toegewijd aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs om de klimaatopwarming te beperken tot 1.5°C en klimaatneutraal te worden tegen uiterlijk 2050. Het bedrijf gaat een stap verder en vervroegt die deadline met tien jaar.

Strategie achter netto-nul uitstoot tegen 2040
Tegen 2040 wil CHEP als langetermijndoelstelling netto-nul broeikasgasemissies bereiken. Deze ambitieuze doelstelling vormt een aanvulling op de wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen op middellange termijn. De belofte van het bedrijf om een klimaattoekomst van 1,5°C te behalen was een essentiële drijfkracht achter de vijfjarige duurzaamheidsdoelstellingen die in 2020 werden gepubliceerd. Juan José Freijo, Brambles Chief Sustainability Officer zegt:
Het aannemen van wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen en het vervroegen van de net-zero deadline met tien jaar, versnelt onze missie om een regeneratieve supply chain op te bouwen. Door onze koolstofvrije ambitie waar te maken en verder te gaan, zullen we een wereldleider op het gebied van duurzaamheid blijven en de supply chains bouwen die de wereld in de toekomst nodig heeft.
“Het aannemen van wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen en het vervroegen van de net-zero deadline met tien jaar, versnelt onze missie om een regeneratieve supply chain op te bouwen. Door onze koolstofvrije ambitie waar te maken en verder te gaan, zullen we een wereldleider op het gebied van duurzaamheid blijven en de supply chains bouwen die de wereld in de toekomst nodig heeft”, zegt Juan José Freijo, Brambles Chief Sustainability Officer.

Om deze uitdaging effectief aan te gaan heeft CHEP dit jaar een speciaal decarboniseringsteam geïntegreerd in de organisatie. Het team werkt samen met interne en externe stakeholders in het kader van multifunctionele initiatieven. Daarnaast heeft CHEP een uitvoerbaar stappenplan met doelstellingen opgesteld om ervoor te zorgen dat deze bedrijfsstrategische visie werkelijkheid wordt in vijf continenten en 60 landen.

Inhoud van decarbonisatiestrategie

De decarbonisatiestrategie richt zich op drie belangrijke gebieden: bedrijfsactiviteiten (direct beheerd en uitbesteed), logistiek en rechtstreekse inkoop. Zo omvat de strategie onder meer:
  • streven naar 100% hernieuwbare elektriciteit;
  • gebruik van alternatieve brandstoffen en transporttechnologieën;
  • terugdringen van lege routes en inefficiënt geladen vrachtwagen;
  • een specifiek programma om leveranciers te ondersteunen bij het meten van koolstofuitstoot en het definiëren van doelstellingen;
  • een uitbreiding van hun circulaire bedrijfsmodel naar meer klanten in meer regio’s wereldwijd.
Roadmap naar leiderspositie duurzaamheid
Onze roadmap naar een netto-uitstoot van nul in 2040, die we in samenwerking met al onze regio’s en op basis van goedgekeurde wetenschappelijk onderbouwde doelen hebben ontwikkeld, geeft ons de strategische richting op lange termijn en helpt ons onze leiderspositie op het gebied van duurzaamheid te behouden”, zegt Marisa Sánchez Urrea, Global Supply Chain Decarbonisation Director bij CHEP.
De duurzaamheidsdoelstellingen die CHEP reeds bereikt heeft en hun ambitieuze 2025 Duurzaamheidsdoelstellingen zijn erop gericht regeneratieve supply chains te stimuleren.

OVER CHEP

CHEP, dochterbedrijf van Brambles, helpt meer goederen vervoeren, naar meer mensen en bestemmingen dan eender welke andere organisatie. De grootste merken in de wereld vertrouwen op CHEP om hun producten te transporteren op een efficiënte, veilige en duurzame manier. Als pionier van de circulaire deeleconomie, creëerde CHEP een van de meest duurzame logistieke businessmodellen. CHEP verkoopt geen pallets, maar deelt en hergebruikt ze. Dit systeem wordt ook palletpooling genoemd. CHEP is vandaag voornamelijk actief in de FMCG-sector, verse voeding, dranken, retail en andere manufacturing industrieën. Met meer dan 11.000 werknemers, 330 miljoen ladingdragers en een wereldwijd netwerk van 750 servicecenters in bijna 60 landen, helpt CHEP de supply chains van meer dan 15.000 klanten efficiënter en duurzamer te maken. Bezoek www.chep.com voor meer informatie over CHEP. Ga voor informatie over de Brambles Group naar https://www.brambles.com/.

Persvragen of interviews?

Janne De Wachter | Reputations
Marketing- en communicatiebureau

Tel.: +32 470 60 37 96
janne@reputations.be
www.reputations.be