fbpx

CHEP ambieert tegen 2025 een wereldwijde voortrekkersrol in de regeneratieve supply chain

1280px-CHEP_(Brambles)_logo.svg

CHEP gaat voor een transitie van ‘negatieve effecten beperken’ naar ‘klimaat-positieve’ doelen

Brambles, wereldwijd aanbieder van duurzame supply chain-oplossingen en in de Benelux actief onder het merk CHEP, lanceert zijn nieuw 5-jarenplan rond duurzaamheid. Hiermee gaat CHEP een stap verder. De pionier in de circulaire economie – vooral gekend om zijn blauwe poolingpallets – wil het leveren van goederen niet alleen duurzamer maken, maar omvormen tot een meerwaarde voor mens en milieu. Met deze koers naar een regeneratieve supply chain kiest CHEP voor een baanbrekende transformatie.

targets CHEP 2025
2015-2020: Better Planet, Better Business, Better Communities
CHEP timmert al jaren met zijn klanten aan een duurzamere supply chain. En met succes: het bedrijf haalde nagenoeg alle – van zijn in 2015 – vooropgestelde doelen voor zero-ontbossing, zero-emissie en zero-afval. Eind juni gebruikte CHEP 70% hernieuwbare elektriciteit en oversteeg zijn vooropgestelde doel van 20% emissiereductie met 13%. Daarnaast gebruikt CHEP alleen hout afkomstig van duurzaam gecertificeerde bossen. Meer verwezenlijkingen werden in september gepubliceerd in het jaarlijkse Sustainability Review.
2020-2025: Planet Positive, Business Positive, Communities Positive
Voor de komende vijf jaar stelt CHEP zijn duurzaamheidsstrategie nog bij. Het ‘Better Planet, Better Business, Better Communities’-programma evolueert naar een ‘Planet Positive, Business Positive en Communities Positive’-strategie. In essentie wil CHEP meer netto positieve resultaten creëren in plaats van break-even resultaten. Zo wil het bedrijf een voortrekkersrol innemen in de regeneratieve supply chain.
Vanessa Stark

Vanessa Stark, managing Director CHEP Benelux:

Regeneratief betekent meer toegevoegde waarde creëren voor de samenleving en het milieu, dan wat we als bedrijf verbruiken. We nemen niet alleen, maar herstellen en vullen resources opnieuw aan. Die visie is ambitieus, en we hebben op dit moment nog niet voor alles een pasklaar antwoord. Maar als pionier in de circulaire economie zijn we goed gepositioneerd. Ik ben er dan ook zeker van dat we met ons team mooie stappen zullen zetten. Bovendien werken we voortdurend met klanten en partners aan duurzame innovaties om supply chains te transformeren en staan we open voor nieuwe soorten samenwerkingen.
‘Planet positive’ – acties in de strijd tegen klimaatopwarming
In de praktijk verbindt CHEP zich ertoe om:
  • voor elke boom die gebruikt wordt voor de productie van pallets, twee nieuwe bomen te planten, met miljoenen nieuwe bomen als resultaat tegen 2030.
  • alle activiteiten CO2-neutraal te maken, waarbij 100% van de elektriciteit uit hernieuwbare bronnen afkomstig is.
  • plastic producten voor eenmalig gebruik te vervangen door duurzame circulaire producten. Zo wil CHEP tegen 2025 dat nieuwe plastic-producten minstens 30% gerecycled of geüpcycled materiaal bevatten. Tegen 2030 moet dat 100% zijn.
  • alle afval te elimineren, zowel bij product- als niet-productgebonden materialen. Daarnaast zal het watergebruik in alle CHEP-vestigingen geoptimaliseerd worden.
  • mee de temperatuurstijging te beperken tot 1,5°C. Graham Chipchase, CEO van Brambles, het moederbedrijf van CHEP, ondertekende hiervoor de ‘Business Ambition for 1.5ºC Pledge’ van de United Nations Global Compacts.
‘Business Positive’ – circulaire modellen en oplossingen uitbreiden
Met de ‘Business Positive’-doelstellingen voor 2025 wilt CHEP de overgang naar een circulaire economie versnellen door het share-and-reuse bedrijfsmodel uit te breiden naar méér klanten in méér supply chains. In de praktijk betekent dit:
  • Circulaire oplossingen gebruiken om de duurzaamheidsdoelen van zijn klanten te behalen en negatieve effecten te compenseren door Planet Positive-initiatieven.
  • Exclusieve samenwerkingsprogramma’s uitbreiden naar alle regio’s en verdubbelen van samenwerkingen met klanten.
  • Toonaangevende meetinstrumenten op het gebied van circulaire economie helpen ontwikkelen en verbeteren.
  • Meer diversiteit op de werkplek mogelijk maken: minstens 40% vrouwen in het management, het aantal vrouwen in de CHEP-vestigingen verdubbelen en CHEP in de top 20% van de inclusieve bedrijven plaatsen.
‘Positive Communities’ – een leefbare samenleving voor iedereen

Met de ‘Communities Positive’-doelen wil CHEP zijn positieve impact op gemeenschappen vergroten door te helpen bij de voedselbedeling aan 10 miljoen mensen wereldwijd. Het zet daarvoor zijn expertise op het gebied van logistiek in en verbetert programma’s gericht op voedselverspilling en voedselhulp.
De Brambles-groep blijft ook samenwerken met onder andere de Ellen MacArthur Foundation en het World Economic Forum (WEF) om de kennis van circulaire economie te vergroten en te promoten aan universiteiten, hogescholen en klantenorganisaties te promoten.

Over CHEP

CHEP, dochterbedrijf van Brambles, helpt meer goederen vervoeren, naar meer mensen en bestemmingen dan eender welke andere organisatie. De grootste merken in de wereld vertrouwen op CHEP om hun producten te transporteren op een efficiënte, veilige en duurzame manier. Als pionier van de circulaire deeleconomie, creëerde CHEP een van de meest duurzame logistieke businessmodellen. CHEP verkoopt geen pallets, maar deelt en hergebruikt ze. Dit systeem wordt ook palletpooling genoemd. Maar daar stopt het niet. CHEP deelt ook kennis en informatie om slimme en duurzame supply chains te creëren .CHEP is vandaag voornamelijk actief in de FMCG-sector, verse voeding, dranken, retail en andere manufacturing industrieën. Met meer dan 11.000 werknemers, 330 miljoen ladingdragers en een wereldwijd netwerk van 750 servicecenters in bijna 60 landen, helpt CHEP de supply chains van meer dan 15.000 klanten efficiënter en duurzamer te maken. Bezoek www.chep.com voor meer informatie over CHEP. Ga voor informatie over de Brambles Group naar www.brambles.com.

Persvragen of interviews?

Reputations | Sarah Devis

Tel: +32 485 56 73 40
sarah@reputations.be
www.reputations.be