fbpx

Hoe kom je te weten of een nieuw businessidee levensvatbaar is?

Waarom het voeren van een haalbaarheidsonderzoek echt zinvol is.

Stel: je hebt een nieuw businessidee, maar je wil niet holder de bolder al je centen erin steken want je bent niet zeker: is het écht wel een goed idee? Je wil graag weten of je onbestaande concept levensvatbaar is en of de markt er op zit te wachten. En wat is die markt dan bereid te betalen? In zo’n geval brengt het voeren van een haalbaarheidsonderzoek soelaas. Onderstaande case van Convialis beschrijft hoe zo’n haalbaarheidsstudie precies verloopt.

Marktonderzoek_verkoopplatform_woningen

Voor Convialis, een klant actief binnen de IT- en vastgoedsector, voerden wij een haalbaarheidsstudie uit rond een innovatief idee waarbij de levensvatbaarheid nog onvoldoende duidelijk was. Het oorspronkelijke idee betrof een nieuw immoplatform voor particuliere aan- en verkopers van vastgoed. Een haalbaarheidsstudie moest de juiste en vooral onderbouwde inzichten opleveren over de mogelijkheden en de haalbaarheid van dit idee.

Met een strategische werksessie stelden we samen met onze klant een doordacht onderzoeksopzet op. Zo’n sessie vormt telkens het beginpunt van elk marktonderzoek dat wij uitvoeren.

Kwalitatief onderzoek: interageren met de beoogde doelgroepen

Een reeks doortastende diepte-interviews met particuliere kopers en verkopers stelde ons in staat om duidelijkheid te krijgen over de mogelijke reikwijdte en specifieke noden van de beoogde markt. Het is niet gemakkelijk om vast te stellen wat doelgroepen écht nodig hebben. Zeker als het gaat om iets wat nog niet bestaat, kunnen mensen zich vaak niet goed inbeelden of ze er nood aan hebben en of ze het zullen gebruiken. de quote van Henry Ford spreekt op dat vlak boekdelen: ““If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses.” Klanten kunnen wel gemakkelijk een probleem beschrijven dat ze hebben, maar niet de beste oplossing aanreiken.

Om zo’n case vanuit psychologisch perspectief juist te benaderen, baseren ons op wetenschappelijk bewezen bevragingsmethoden die hun conceptuele wortels vinden in de behoeftetheorie van psycholoog Abraham Maslow. Deze werkwijze zorgt ervoor dat we de fundamentele pains en needs die de beoogde doelgroepen hebben in kaart kunnen brengen; waarna we deze tegenover de solutions die het nieuwe concept aanbiedt, kunnen zetten. Het zijn al deze voorgaande elementen die nodig zijn om de market fit te kunnen analyseren en hierover een advies te kunnen formuleren.

Hoewel ik bij aanvang sceptisch was van de meerwaarde van een haalbaarheidsonderzoek voor een nieuw digitaal platform, werd na de eerste bevraging duidelijk dat Reputations mee denkt en adviseert over het hele proces en concept. Ik zou er onmiddellijk opnieuw beroep op doen.

Vincent Van der Veken

Kwantitatief onderzoek: valideren van het finaal productontwerp

Het kwalitatief onderzoek leverde heel wat inzichten op die ervoor zorgden dat het oorspronkelijke innovatief idee grondig werd bijgesteld en verfijnd. Eens dat was gebeurd, legden we het finaal productontwerp ter validatie voor aan een representatieve steekproef door middel van een kwantitatief marktonderzoek. De validatie van het bijgestuurde concept gebeurde op twee niveaus:

  • Waar ervaart de potentiële afzetmarkt vandaag een probleem bij het kopen en verkopen van vastgoed? Lossen de functionaliteiten die dit innovatief idee biedt deze problemen op en in welke mate gebeurt dit? Die vragen werden al uitvoerig beantwoord tijdens het kwalitatief onderzoek, maar denkt iedereen daar ook zo over? Het innovatief idee kan pas een succes worden wanneer het de marktvraag dekt. Een kwantitatief onderzoek is dus een ideaal meetinstrument om de innovatie te valideren in het kader van de fit tussen hetgeen de beoogde markt nodig heeft en het innovatief idee te bieden heeft.
  • Wat is de bereidheid tot betaling en hoe vertaalt dit zich bij elk segment binnen de potentiële afzetmarkt? Opnieuw vertrekt onze werkwijze vanuit bewezen micro-economische theorieën. Aan de hand van enkele heldere én eenduidige vragen sloegen we er in om de prijsgevoeligheden bloot te leggen. Deze parameters trianguleerden wij op statistische wijze waardoor we een optimale prijszetting konden samenstellen. Daarnaast zorgde onze methodiek ook voor meetbare indicatoren in termen van de adoptiegraad en het potentieel binnen elk segment.
Via erg interactieve, aangename sessies hebben we ons marktonderzoek kunnen laten opzetten en uiteindelijk kunnen afronden. Hierbij hebben we de 'pauze' om ons concept bij te stellen op basis van het eerste deel van het onderzoek enorm geapprecieerd.

Johan Viaene

Naast de cijfermatige uitkomsten in functie van de prijszetting, bereidheid tot betaling en market fit konden we bijkomend heel wat aanbevelingen formuleren in termen van business modelling (verdienmodel). Het eindrapport van het haalbaarheidsonderzoek dat wij opleverden, beantwoordde dus ook vragen zoals hoe het innovatief idee zich best zou positioneren op de markt en welke pricing strategy het moet ambiëren.

Ook een idee?

Zit jij met een business case waarvan je de levensvatbaarheid wil meten, of wil je meer inzichten krijgen over de marktmaturiteit van een (onbestaand) concept? Een haalbaarheidsonderzoek kan je het antwoord bieden. Contacteer ons en we bekijken graag je vraag!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.