fbpx

Convialis.

Voor Convialis, een klant actief binnen de IT- en vastgoedsector, voerden wij een haalbaarheidsstudie uit rond een innovatief idee waarbij de levensvatbaarheid nog onvoldoende duidelijk was. Het innovatief idee betrof een nieuw boekings- en biedingsplatform voor particuliere aan- en verkopers van vastgoed. Een haalbaarheidsstudie moest de juiste en vooral onderbouwde inzichten opleveren over de mogelijkheden en de haalbaarheid van dit innovatief idee. Aan de hand van een uitgebreid kwalitatief en kwantitatief marktonderzoek werd het idee gewikt, gewogen, bijgeschaafd en vervolgens gemeten wat het marktpotentieel ervan was, wat mensen bereid waren ervoor te betalen en welke USP’s het idee in zich had. Op basis van dit onderzoek wordt het idee momenteel verder concreet ontwikkeld.

 

Lees de uitgebreide case over deze haalbaarheidsstudie →