fbpx

VLIR.

Reputations and education: we do have something with each other. Probably no agency has that much experience on the counter when it comes to education.

 

For the Flemish Interuniversity Council (VLIR) we developed a communication strategy and campaign to inform young people about the mandatory calibration tests for candidate students bachelor’s degree in civil engineering. We developed an online campaign, press campaigns and built a campaign website. This website should inform young people about the mandatory calibration tests, but also encourage them to participate in the non-compulsory calibration tests.

 

We also launched an online campaign to promote the educational master’s programmes. With the slogan `Release the teacher in you’, we try to get young people excited about choosing 10 new educational masters. We also created the corporate identity and new website.

VLIR.

Reputations en onderwijs: we hebben wel iets met elkaar. Waarschijnlijk is er geen enkel bureau dat zoveel ervaring op de teller heeft als het gaat over onderwijs.

 

Voor de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) werkten we een communicatiestrategie en –campagne uit die jongeren moet informeren over de verplichte ijkingstoetsen voor kandidaat-studenten bachelor burgerlijk ingenieur. We ontwikkelden een online campagne, persacties en bouwden een campagnewebsite. Deze moet jongeren informeren over de verplichte ijkingstoetsen, maar ook aanmoedigen om deel te nemen aan de niet-verplichte ijkingstoetsen.

 

We lanceerden eveneens een online campagne om de educatieve masteropleidingen te promoten. Met de slagzin ‘Laat de leraar in je los’ proberen we jongeren warm te maken om te kiezen voor 10 nieuwe educatieve masters. Ook de huisstijl en nieuwe website werden door ons gemaakt.