fbpx

Massaal protest tegen omgevingsvergunning AROP-site Borgerhout

Arop-site overzichtsplan bouwproject
132 buurtbewoners dienen beroepschrift in tegen omgevingsvergunning AROP-site Borgerhout

Op 13 november keurde het stadsbestuur van Antwerpen de bouwaanvraag van projectontwikkelaar Van Eerd goed. Van Eerd wil op de voormalige AROP-site in Borgerhout een supermarkt, een basisschool, 68 appartementen en twee grote ondergrondse garages voor 215 auto’s laten verrijzen. 132 buurtbewoners dienden vorige week een beroepschrift tegen deze omgevingsvergunning in bij de Deputatie van de provincie Antwerpen en de Vlaamse minister van mobiliteit en openbare werken. Naast de eerder aangehaalde bezwaren rond mobiliteitsproblemen, leefbaarheid, verkeersveiligheid en de te hoge densiteit van het project, laken de buurtbewoners nu ook de zwakke argumentatie en stellen de gevolgde procedure bij de toekenning van de vergunning in vraag.

“Een beroepsprocedure inspannen, is geen lachertje. Maar het idee dat dit project op de AROP-site zal gerealiseerd worden, is dat zeker niet.”, aldus Frederik Picard, woordvoerder van de bewonersgroep. “Via een crowdfunding haalden we bij de buurtbewoners 5000 euro op om de buurt te laten ondersteunen door een gespecialiseerd advocatenkantoor. 132 bewoners tekenden beroep aan tegen dit project, opnieuw een teken dat het misnoegen groot is bij veel bewoners.”

Procedurefouten & gebrek aan motivatie

De gemaakte procedurefouten zijn een doorn in het oog van de buurtbewoners. “Het is onbegrijpelijk dat in zo’n belangrijk dossier niet de juiste procedure werd gevolgd en correcte adviezen werden ingewonnen”, aldus Picard. Hij verwijst daarmee naar het gebrek aan advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie en het openbaar onderzoek dat niet werd gevoerd na de laatste planaanpassingen.

De omgevingsvergunning werd bovendien verleend terwijl de bijhorende mobiliteitsstudie grote hiaten vertoonde en niet geactualiseerd werd op basis van de gewijzigde verkeerssituatie in de wijk. Ook ontbreekt een voorafgaande verkavelingsvergunning, is er een onwettige afwijking van de voorschriften van de bouwcode en is het project niet inpasbaar in een goede ruimtelijke ordening.

Haken en ogen

“De omgevingsvergunning hangt met haken en ogen aan elkaar”, aldus Frederik Picard. “Dit dossier had nooit mogen goedgekeurd worden.” De buurtbewoners begrijpen niet waarom er bij de goedkeuring geen rekening werd gehouden met hun eerder ingediende bezwaarschriften die de problemen rond mobiliteit, densiteit, leefbaarheid en verkeersveiligheid van het project aankaartten. De procedurefouten die daar nu bij komen, doen de wenkbrauwen nog meer fronsen.

“Met ons beroepschrift bij de Deputatie van de provincie Antwerpen en de Vlaamse minister van mobiliteit en openbare werken vragen we dat zij het dossier met een frisse, objectieve blik tegen het licht houden en onze argumentatie op een eerlijke wijze meenemen in de beoordeling. We zijn er van overtuigd dat er voldoende elementen zijn om de omgevingsvergunning vooralsnog nietig te verklaren.”, besluit Picard.

Persvragen en interviews

Voor meer informatie over dit persbericht kan je terecht bij Frederik Picard: 

Reputations | Frederik Picard
+32 (0)496 62 06 94
frederik@reputations.be