fbpx
Masterclass Stedelijkheid JES

Masterclass Stedelijkheid geeft studenten andere kijk op Brussel

Logo JESPerslancering Masterclass Stedelijkheid op maandag 8 mei met Vlaams minister voor Brusselse aangelegenheden Sven Gatz als gastdocent

Als het vandaag over Brussel gaat, krijgen we vaak een eenzijdig en ongenuanceerd beeld waar topics als Molenbeek, radicalisering, armoede… in één adem worden genoemd. Maar Brussel is geen zwart-wit verhaal. Het échte Brussel is een stad met heel wat uitdagingen op het vlak van openbare ruimte, samenleven, armoedebestrijding, maar ook met heel wat kansen. Wie die kansen wil zien, moet eerst de complexiteit van een grootstad begrijpen. Dat is wat jeugdorganisatie JES wil realiseren met de nieuwe Masterclass Stedelijkheid. “Het is tijd om een correct en genuanceerd verhaal over Brussel en zijn grootstedelijke context te presenteren. Dat hoeft niet altijd vanuit de boeken te komen. Op basis van feiten en 30 jaar ervaring in werken met jongeren in de stad, ontwikkelde JES een meerdaagse Masterclass voor studenten en adolescenten. Vanuit het heden zullen zij Brussel in de toekomst mee vorm moeten geven”, aldus Patrick Manghelinckx, directeur van JES. Een mooi initiatief, volgens minister Gatz, die voor de gelegenheid zelf een gastcollege geeft.

Voor studenten

Met de nieuwe Masterclass Stedelijkheid wil JES in de eerste plaats studenten uit de laatste graad secundair onderwijs en hoger onderwijs bereiken en hen het complexe verhaal van Brussel op een toegankelijke manier brengen. Brussel is immers een gebied dat getekend wordt door diversiteit: diversiteit aan buurten en wijken, diversiteit aan mensen, diversiteit aan verhalen. Tijdens een meerdaagse uitstap krijgen de studenten een idee hoe een stad in elkaar zit. Aan de hand van een reeks workshops, wijkwandelingen en werkveldbezoeken wil JES de stad opnieuw in het juiste perspectief plaatsen.

Stadsklassen voor kinderen

JES organiseert al jaren stadsklassen voor lagere scholen. Ze zag het aantal inschrijvingen na de aanslagen halveren. “Als zelfs de president van de Verenigde Staten Brussel als ‘hell hole’ bestempelt, is het niet moeilijk dat toeristen en zakenlui de stad links laten liggen en dat de algemene perceptie van Brussel een serieuze deuk krijgt.”, aldus Wies Moriau van JES. “Ook wij merken als jeugdorganisatie de gevolgen van de aanslagen en de vele negatieve berichtgevingen over Brusselse gemeenten zoals Molenbeek. Wij werken al meer dan 30 jaar dagelijks met jongeren in deze stad en zien toch ook een heel andere realiteit waar mensen constructief bouwen aan hun stad. Hoe meer je Brussel kent en de complexiteit van de grootstad begrijpt, hoe anders je ernaar kijkt. Vandaar onze keuze om nu ook studenten te bereiken via een Masterclass.”


Masterclass op maat

Scholen kunnen kiezen tussen verschillende thema’s zoals stadsontwikkeling, diversiteit en buurt en wijk… JES werkt hiervoor samen met enkele Brusselse partners die de stad door en door kennen. Een greep uit het aanbod:

 • ContrastrijkBrussel (wijkwandeling)
  Een kennismaking met Brussel in al zijn eigenheid en diversiteit. Welke uitdagingen liggen er? Welke tendensen zien we? Met Brussel als typevoorbeeld voor stedelijkheid introduceert JES deelnemers in het thema.
 • De Kanaalzone (workshop stadsontwikkeling)
  De Kanaalzone vormt het ontwikkelingsgebied bij uitstek in Brussel. Vanuit een goed onderbouwd theoretisch kader duikt JES in de geschiedenis, het heden en de toekomst met good practices en tendensen.
 • Wijk onder de loep (workshop & werkveldbezoek)
  De stad is een lappendeken van buurten. Wat is het belang van de buurt, hoe wordt ze gevormd, hoe verhoudt een buurt zich tot de gemeente en het gewest?

Getest en goedgekeurd

JES deed de afgelopen maanden proefklassen met 338 jongeren van verschillende Vlaamse en Brusselse hogescholen. De reacties zijn zeer positief. Veronique Debeys, docent sociaal werk aan de UCLL vertelt: “De studenten worden ondergedompeld in een Brussel vol contrasten. Stapsgewijs vormen ze zich een beeld van de structurele problemen maar ook de mooie opportuniteiten van een stedelijke context. Als toekomstige sociaal werkers krijgen ze op deze manier een uniek beeld van de uitdagingen die er voor hen liggen en de rol die ze hierin kunnen spelen.”

Foto’s zijn te vinden op http://bit.ly/masterclassstedelijkheid


Enkele harde cijfers

 • In het schooljaar 2015-2016 organiseerde JES 11 stadsklassen voor lagere scholen, 18 andere scholen annuleerden hun stadsklassen. In het schooljaar 2016-2017 kwamen slechts 14 lagere scholen op stadsklassen. De jaren voordien ontving JES gemiddeld 22 klassen per jaar in Brussel.
   
 • in het najaar van 2016 organiseerde de VGC-jeugdraad ‘1000 Opinions’, waar Brusselse jongeren konden debatteren over verschillende thema’s. Opvallend was de eensgezindheid over de manier waarop Brusselse jongeren in beeld gebracht werden door media. 79% vond dat media mee verantwoordelijk zijn voor het slechte imago van Brusselse jongeren. Volgens de jongeren spelen media en politiek een hoofdrol in het creëren van een negatieve perceptie op onze hoofdstad.

Over jeugdorganisatie JES

Masterclass Stedelijkheid JESJES is een jeugdorganisatie actief in Antwerpen, Gent en Brussel. JES werkt samen met jongeren rond vrije tijd, werk, opleiding en welzijn en versterkt jongeren in hun eigen kunnen. JES heeft al meer dan 30 jaar ervaring in het werken met jongeren in de stad. Deze expertise deelt JES graag met anderen door middel van o.a. workshops, vormingen en stadsklassen. Meer info op www.jes.be.

Meer info over de Masterclass Stedelijkheid op www.jes.be/masterclassstedelijkheid