fbpx

Openbaar onderzoek Park Gaston in Lichtaart gestart

Openbaar onderzoek Park Gaston in Lichtaart gestart

Informatiemoment over plannen op 4 maart in Corsendonk Hooge Heyde
Park Gaston

Lichtaart, 17 februari 2023Ontwikkelaar peer+peper wil in Lichtaart een kleinschalig woonproject van 27 grondgebonden woningen realiseren. Het project ‘Park Gaston’ is gelegen in woongebied aan de rand van de dorpskern van Lichtaart. Het openbaar onderzoek rond dit project ging deze week van start. Peer+peper nodigt alle belanghebbenden uit op een informatiemoment op zaterdag 4 maart in Corsendonk Hooge Heyde om de ingediende plannen toe te lichten en alle vragen erover te beantwoorden.

Park Gaston is een kleinschalige ontwikkeling van 27 betaalbare woningen in verschillende uitvoeringen gelegen in woongebied aan de rand van de dorpskern van Lichtaart. Een buurtbewoner startte eind vorig jaar een petitie tegen de komst van Park Gaston. De eis: een onmiddellijke bouwstop op de Kempense Heuvelrug en een tijdelijke vergunningsstop voor grote bouwprojecten van meer dan 2 wooneenheden in Kasterlee. Peer+peper merkt dat er in de discussie rond Park Gaston drie foutieve zaken worden verteld. De ontwikkelaar wil het project dan ook graag correct kaderen zodat inwoners juist geïnformeerd hun oordeel erover kunnen vellen.

1. Park Gaston komt niet in beschermd bosgebied

“Wat ons opvalt, is de misvatting dat Park Gaston zou gerealiseerd worden in beschermd bosgebied”, aldus Frederik Picard, woordvoerder van peer+peper. “Het gaat echter om bouwgrond tussen de Sint-Rochus-, Klooster- en Verbindingsstraat die aansluit bij bestaande woningen. Er is dus geen sprake van bebouwing op de beschermde Kempense Heuvelrug, zoals de petitie doet uitschijnen. Bovendien houden we zo veel mogelijk rekening met de bestaande groene omgeving, die we maximaal vrijwaren. Om alles in het juiste perspectief te plaatsen: 62% van het perceel zal groen blijven.”

2. Park Gaston is geen verkaveling

Het unieke aan Park Gaston is dat het gaat om een project met grondgebonden woningen. In tegenstelling tot een verkaveling, waar elke woning op een apart perceel wordt gebouwd en elke woning en tuin individueel wordt ingevuld, gaat het om een gezamenlijk woonproject, met gemeenschappelijke groene ruimte in harmonie met de omgeving. Dat zorgt voor veel meer groenbehoud en de garantie voor de toekomst dat het perceel ook groen zal blijven.

3. Park Gaston is een zorgvuldig doordacht woonproject

Tenslotte begrijpt peer+peper niet vanwaar de insinuatie in de petitie komt alsof de ontwikkelaar onder één hoedje met het lokale bestuur speelt en het project ‘nog snel wil realiseren’: “De gesprekken over deze ontwikkeling werden al in 2019 gestart. De plannen zijn in de loop der jaren geëvolueerd op basis van de tussentijdse gesprekken met de adviserende diensten. We hebben met alle betrokkenen constructief en transparant overlegd. Het plan dat nu voorligt, houdt maximaal rekening met de kwaliteitseisen van de specifieke woon- en leefomgeving. Voorbeelden daarvan zijn de officiële registratie van het mountainbikepad dat over het privéperceel loopt, de realisatie van een semi-privaat park en de minimale ecologische voetafdruk van het bouwproject.”

Peer+peper vindt het jammer dat een aantal mensen zich tegen het project heeft gekant, zonder zich juist te informeren of contact op te nemen. “We zijn zelf ondernemers uit de streek die zeer aanspreekbaar zijn en graag luisteren naar mensen. Iedereen is welkom op zaterdag 4 maart in Corsendonk Hooge Heyde om zich juist te informeren over de plannen die werden ingediend.”

PRAKTISCHE INFO

Informatiemoment Park Gaston
ZA 04/03/2023 tussen 10u en 12u
Locatie: Corsendonk Hooge Heyde, Steenfortstraat 5, 2460 Lichtaart
www.parkgaston.be

PERSVRAGEN?

Frederik Picard
+32 496 62 06 94
frederik@reputations.be