fbpx
Arop-site overzichtsplan bouwproject

Buurtbewoners Borgerhout protesteren tegen komst megalomaan bouwproject Arop-site

Borgerhoutenaren misnoegd over megalomane bouwplannen op vroegere Arop-site

Buurtbewoners organiseren zelf info-avond voor omwonenden

Op de vroegere Arop-site – gelegen tussen de Fonteinstraat, Hogeweg en Engelselei in Borgerhout – plant projectontwikkelaar Van Eerd Vastgoed de bouw van een supermarkt, een basisschool, 112 appartementen en twee grote ondergrondse garages voor in totaal 254 auto’s. Meer dan 6000 vierkante meter zou worden ontwikkeld. “Buitenproportioneel en een aanslag op de leefbaarheid en de mobiliteit in de wijk”, zo vinden de buurtbewoners. Bij gebrek aan informatie en inspraak organiseren zij zelf op maandag 8 januari in ’t Werkhuys een info-avond over dit project.

Arop-site Borgerhout luchtbeeldDe buurtbewoners zijn niet tegen de herontwikkeling van de Arop-site. Ze zijn zelfs blij dat de nabijgelegen basisschool Iqra na zo veel jaar in schoolcontainers te zitten, uitzicht heeft op een permanente oplossing. Maar de komst van dit megaproject zien ze niet zitten. “Niemand zit hier op te wachten.”

Allereerst omdat het project helemaal niet in verhouding is tot de buurt. “In één van de dichtstbevolkte wijken van Antwerpen wil men plots een grote supermarkt en een aantal hoge appartementstorens bouwen. Men wil tot 8,5 bouwlagen hoog gaan, terwijl dat veel hoger is dan de aanpalende gebouwen. Het volledige binnengebied wordt volgebouwd. De schaarse resterende open ruimte moet wijken voor een extra brandweg en er wordt amper buitenruimte voorzien voor de appartementsbewoners en de school. Zoiets vraagt om moeilijkheden.”

Arop-site overzichtsplan bouwprojectDaarnaast plaatsen de buurtbewoners grote vraagtekens bij de impact op de mobiliteit in de wijk. “Volgens de mobiliteitsstudie van de projectontwikkelaar zouden er voor de supermarkt gemiddeld 1000 extra autobewegingen per dag bijkomen. Voeg daarbij nog het vrachtwagenverkeer voor de supermarkt en het extra verkeer van de nieuwe bewoners toe, en dan kom je al snel op minstens 1500 extra autobewegingen door de wijk. Dat op zich is al veel te veel voor de wijk. In diezelfde studie schat men dat er slechts 2 à 3 ouders hun kinderen met de auto zullen afzetten. Op 360 leerlingen lijkt ons dat een zware onderschatting, net zoals de rest van de mobiliteitsstudie met haken en ogen aan elkaar hangt.”

Uitnodiging info-avond Arop-site
Op maandag 8 januari om 20u organiseren de buurtbewoners in ’t Werkhuys een info-avond over de bouwplannen op de Arop-site. Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren en vragen te stellen.

Bezwaarschriften

Projectontwikkelaar Van Eerd Vastgoed diende eind december 2017 een bouwaanvraag in voor de plannen op de Arop-site. Momenteel loopt het openbaar onderzoek en hebben buurtbewoners 30 dagen de tijd om een bezwaarschrift in te dienen. Bewoners kunnen tot 18 januari een bezwaarschrift bij de stad indienen.

De buurtbewoners willen via de info-avond op 8 januari alle geïnteresseerden informeren over het project, hun bedenkingen daarbij meegeven en mensen inlichten over wat ze kunnen doen als ze niet akkoord zijn met de komst van dit megalomane project.


Praktische info

Info-avond Arop-site
Maandag 8 januari 2017 om 20u
’t Werkhuys
Zegelstraat 13 | 2140 Borgerhout

Meer info op de Facebookgroep ‘Wij willen ademruimte’

Persvragen en interviews

Wil je meer informatie over dit persbericht? Contacteer dan Frederik Picard:

Reputations | Frederik Picard
+32 (0)496 62 06 94
frederik@reputations.be