fbpx

verplichte ijkingstoets voor wie burgerlijk ingenieur (-architect) gaat studeren

NIEUW – Wie geen ijkingstoets aflegt, kan niet starten aan de bacheloropleiding ingenieurswetenschappen

1762 jongeren al ingeschreven voor ijkingstoetsen

Nog 14 dagen om in te schrijven

Wie zich vanaf het academiejaar 2018-2019 inschrijft voor een bacheloropleiding burgerlijk ingenieur of burgerlijk ingenieur-architect moet vooraf een verplichte ijkingstoets afleggen. Deze toetsen worden op 2 juli en op 1 september afgenomen in verschillende universiteitssteden. Door deel te nemen krijgen jongeren een beeld van hun wetenschappelijke en wiskundige vaardigheden en kennis. Ze komen te weten of die in verhouding staan tot het verwachte instapniveau van de opleiding. Onderzoek wijst bovendien uit dat jongeren zo een waardevol signaal krijgen naast de adviezen uit het secundair onderwijs.

Het resultaat van de ijkingstoets is niet-bindend, maar deelname is wel verplicht. Dat betekent dat jongeren, ook als ze niet geslaagd zijn voor de ijkingstoets, nog kunnen inschrijven voor de opleiding maar deelname is wel een vereiste.

Verplicht voor burgerlijk ingenieur (-architect)

De Vlaamse overheid besliste recent om een verplichte ijkingstoets in te voeren voor de bacheloropleiding burgerlijk ingenieur of burgerlijk ingenieur architect. Deelname aan een ijkingstoets wordt voor beide bacheloropleidingen dus een voorwaarde voor inschrijving in het academiejaar 2018-2019.

De ijkingstoets voor burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur-architect test wiskundige vaardigheden op basis van het leerplan van 6 uur wiskunde uit het secundair onderwijs. Voor de toets van burgerlijk ingenieur- architect wordt ook ruimtelijk inzicht getest.

De ijkingstoetsen zullen doorgaan op maandag 2 juli 2018 en zaterdag 1 september 2018, telkens van 9.30 tot 13.30 uur aan de KU Leuven, de Universiteit Gent, de Universiteit Antwerpen en de Vrije Universiteit Brussel. Studenten moeten zich wel tijdig inschrijven voor de toets. Nadien kan een student nog steeds kiezen aan welke universiteit hij of zij zich inschrijft.

Vrijblijvende toetsen voor een 20-tal andere universitaire opleidingen

Voor een 20-tal andere opleidingen, waarin wiskundige en wetenschappelijke vakken een belangrijke rol spelen, organiseren de universiteiten op 2 juli niet-verplichte ijkingstoetsen.
Elke toets is afgestemd op het verwachte instapniveau van die opleiding (zie de website www.ijkingstoets.be voor meer informatie).

Ook hier zijn de resultaten niet-bindend. Ze geven studenten vooral een idee of ze het verwachte instapniveau halen en of ze hun kennis nog moeten bijspijkeren met bijvoorbeeld een zomercursus.

Ondertussen schreven al meer dan 1762 jongeren zich in voor een ijkingstoets waarvan er 986 voor de verplichte toets voor burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur-architect.

“Ik heb vorig jaar deelgenomen aan de ijkingstoets voor biologie. Zo wist ik dat mijn chemiekennis nog onvoldoende was. Ik schreef me in voor een zomercursus. Dat heeft me voorsprong gegeven bij de start van mijn opleiding.“

Elke – 18 jaar, student 1e jaar bachelor biologie

Over ijkingstoetsen

Deelname aan de ijkingstoetsen is gratis, maar tijdig inschrijven voor een toets is wel verplicht. Dat betekent dat studenten vóór 8 juni hun deelname moeten bevestigen voor de ijkingstoetsen die op 2 juli georganiseerd worden.


Op www.ijkingstoets.be vind je meer informatie over de ijkingstoetsen. De website bevat voorbeeldvragen, alle praktische informatie en tips ter voorbereiding. Ook de vorige edities van de ijkingstoetsen staan online zodat er alvast geoefend kan worden!

Informatiecampagne

Het is de eerste keer dat een niet-bindende ijkingstoets verplicht wordt voor burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur-architect. De Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) zet daarom een campagne op om zoveel mogelijk jongeren en leerkrachten te informeren.

“Wie de ijkingstoets niet doet, kan de studies burgerlijk ingenieur of burgerlijk ingenieur – architect niet aanvangen. Het is dus belangrijk dat jongeren hiervan op de hoogte zijn. We proberen ook zoveel mogelijk leerkrachten uit het secundair onderwijs en CLB-medewerkers te sensibiliseren. We willen hen, naast de verplichte ijkingstoets, ook wijzen op het bestaan en het belang van de vrijblijvende ijkingstoetsen. “Weet waar je staat, voor je naar de universiteit gaat – de slogan van de campagne- gaat op voor elke jongere ”, aldus Koen Verlaeckt, secretaris-generaal van de VLIR.

Persvragen of interviews?

De ijkingstoetsen zijn een initiatief van KU Leuven, Universiteit Antwerpen, Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Gent.

VLIR | Isabelle Melis

Beleidsmedewerker onderwijs
Tel +32 (0) 486 81 60 98
isabelle.melis@vlir.be
www.ijkingstoets.be