fbpx

Wij zijn Janssen

klanten cases janssen pharma logo full colour rgb

Janssen Pharmaceutica is een van de grootste farmaceutische bedrijven in België. Het bedrijf werd opgericht door dr. Paul Janssen, die tijdens zijn carrière baanbrekend werk verrichtte op vlak van medicijnontwikkeling. Paul Janssen was een man met een uitgesproken droom: hij wilde zo veel mogelijk ziektes verslaan, het leven veranderen voor de patiënten van morgen en zo een betere wereld creëren.

Paul Janssen stierf in 2003, maar de droom van Janssen bleef doorleven in het bedrijf. De droom werd doorvertaald in zes ‘campuswaarden’:

  • Innovatie
  • Waardecreatie
  • Ondernemerschap
  • Samenwerking
  • Open geest
  • Duurzaamheid

 

De campuswaarden gelden als toetsstenen voor alles waar medewerkers binnen Janssen Pharmaceutica mee bezig zijn.

Om de campuswaarden echt te laten leven onder de medewerkers en hen ook naar deze waarden te laten gedragen, besliste het management om Campus Excellence Awards in het leven te roepen. Dat programma bekroont medewerkerteams die het jaar voordien een project hebben uitgevoerd dat aantoonbaar bijdroeg aan het realiseren van de droom van Janssen en de campuswaarden.

In 2017 werden medewerkers aan de hand van een grootschalige interne campagne ‘Wij zijn Janssen’ warm gemaakt om actief bij te dragen aan de droom van Janssen. Medewerkers konden onderling complimenten aan elkaar uitdelen, getuigen wat werken voor Janssen Pharmaceutica voor hen betekende en hoe zij dagelijks de droom van Janssen ervaarden. Dat resulteerde in een authentieke testimonialvideo en honderden complimenten die wekenlang werden uitgewisseld. Daarnaast dienden 76 medewerkersteams dat jaar een project in voor de Campus Excellence Awards. Op een inspirerende awarduitreiking werden uiteindelijk 6 teams bekroond. Janssen Pharmaceutica sloeg er op die manier in om 4 maanden lang intens de aandacht te vestigen op haar campuswaarden, erkenning te geven aan het werk van haar medewerkers en op die manier ook hun werkattitude te beïnvloeden.